IW Proces - RODO

RODO

1) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Twoje dane osobowe, jest INSTYTUT PROCES Łukasz Krawętkowski z siedzibą we Wrocławiu, przy Bulw. Dedala 21/14. Jeżeli zechcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z osobą koordynującą nimi. W tym celu skorzystaj z danych: proces@proces.net.pl, adres pocztowy: Łukasz Krawętkowski, Bulw. Dedala 21/14, 54-130 Wrocław – z dopiskiem: dotyczy ochrony danych osobowych.

2) W jaki sposób nabyliśmy Twoje dane?

Uzyskaliśmy je od Ciebie podczas procesu zapisów/rekrutacji do wybranego przez ciebie warsztatu/treningu/szkolenia/procesu pomocy psychologicznej, organizowanego przez nas za pomogą dostępnych kanałów komunikacji (zgłoszenie telefoniczne, wiadomość e-mail lub formularz aplikacyjny), a także w dalszej kolejności, w związku z wypełnianiem obustronnym obowiązków wynikających z przedmiotu umowy.

3) Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Instytut?

Twoje dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • komunikacji między usługodawcą i usługobiorcą (np. otrzymywaniu za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt lub ich odwołania, albo informacji na temat warsztatów/szkoleń/treningów oraz w celach marketingowych uzyskanych za Twoją zgodą)
 • korzystania i prawidłowej realizacji usług psychologicznych, psychoterapeutycznych, psychologicznych i szkoleniowych
 • umożliwienia świadczenia usług szkoleniowych (drogą elektroniczną, telefoniczną, w kontakcie osobistym)
 • zawartych w ramach umów na świadczenie usług
 • realizacji umów z wykonawcami szkolenia/treningu/Szkoły/warsztatu/superwizji
 • prawidłowego wypełniania dokumentów (w sytuacji, w której klient tego oczekuje, np. zaświadczenie, opinia, faktura)
 • obsługi wniosków/zgłoszeń/zapytań/skarg i zażaleń
 • zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych
 • podatkowych i rachunkowych

4) Jaki jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania danych to:

 • niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
 • zapewnienie bezpieczeństwa realizacji usług
 • prawnie uzasadniony interes Instytutu, m.in.: zabezpieczenie przed roszczeniami, 5-cioletni okres przetrzymywania dokumentów, windykacja należności, zapewnienie rozliczalności
 • wypełnianie obowiązków prawnych adminiastratora danych
 • zgoda klienta w przypadku jej dobrowolnego udzielenia
Swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie.

5) Jaki jest okres przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z wymogami prawnymi maksymalnie przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia terminu wykonania umowy.

6) Jakim odbiorcom będą przekazywane Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • innym specjalistom pracującym i współpracującym z Instytutem, których konsultacja jest niezbędna do dalszego prawidłowego wykonywania usługi (procesu leczenia, szkolenia itp.)
 • superwizorom (konsultant procesu wykonywania usługi)
 • księgowości Instytutu (w sytuacji wystawienia faktury wykonania usługi)
 • bankom (w sytuacji płatności przelewem na konto specjalisty)
 • osoby upoważnione przez Ciebie do uzyskania informacji (z zastrzeżeniem tajemnicy zawodowej), np. członkowie rodziny
 • sekretariatowi Instytutu Proces
 • podmiotom wykonującym usługi audytowe
 • podmiotom zajmującym się usługami informatycznymi Instytutu
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami

Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych. Informacje przechowywane są jedynie w formie pisemnej w zamykanym miejscu przeznaczonym do przechowywania dokumentacji. Możesz otrzymać kopię przekazywanych danych oraz zażądać wskazania adresata udostępniania danych. W tej sprawie należy kontaktować się z osobą upoważnioną do koordynowania tymi danymi.

7) Jakie masz uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych?

 • prawo usunięcia danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo sprostowania danych
 • prawo ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do ich przenoszenia
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego aktualnie zajmującego się ochroną danych osobowych

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Zapewniamy, że staramy się ograniczyć formalności do minimum. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane pozostały z nami bezpieczne.

Z poważaniem,
Instytut PROCES

Instytut Proces - psychoterapia, coachingKontakt

Instytut Proces
Wrocław: ul. Tęczowa 78/1D, tel. 535 05 45 95
e-mail: proces@proces.net.pl
numer konta: 18 1140 2004 0000 3602 1547 4187